Käsidesinfiointiaine 5 l

Tarjoushinta 49,90 € 40,24 € Normaalihinta 75,00 €
Desinfiointiaine käsille ja pinnoille.

Yksityiskohdat

Käyttövalmis liuos. Tuote on tarkoitettu käsi- ja pintahygieniaan Kykenee inaktivoimaan mm. korona-, entero-, influenssa- ja rotaviruksen WHO:n suosittelema koostumus Sisältää: etanoli 75%, vetyperoksidi, glyseriini, vesi Käyttöohje: Annostele 3-5ml käsihuuhdetta kuivalle, puhtaalta tuntuvalle iholle. Hiero vähintään 30 sekuntia. Turvallisuusohjeet: Pidä lasten ulottumattomissa. Vältä kuumia / avotulelle altistettuja paikkoja. Tupakointi aineen läheisyydessä kielletty. Mikäli ainetta joutuu silmiin: Huuhtele vedellä useita minuutteja. Mikäli ainetta on nielty tai aspiroitu: Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Käyttöturvallisuustiedot: Aineen tai seoksen luokitus: Tämä tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Eye Irrit. 2: Silmä-ärsyttävyys, kategoria 2, H319 Flam. Liq. 2: Syttyvät nesteet, kategoria 2, H225 Merkinnät: CLP-asetus (EY) No 1272/2008: Vaaralausekkeet: Eye Irrit. 2: H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä Flam. Liq. 2: H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry Turvalausekkeet: P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty P233: Säilytä tiiviisti suljettuna

Lisätietoja

Lisätietoja
© 2020 Hevari Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.